't Ponthús Stavoren

Hellingspad 10-12
8715 HT   Stavoren

Een bezoekje aan het Staverse museum Wie Stavoren bezoekt kan er niet onder uit om ook een bezoekje te brengen aan Toankamer ’t Ponthús. Hoewel Stavoren de oudste stad van Friesland is, is er dankzij overstromingen, oorlogen en economisch ...
Meer informatie

Aldfaers Erf Route

Meerweg  4
8758 LC   Allingawier

U kunt de route in ieder willekeurig dorpje starten, maar wanneer u de dag wilt beginnen met een lekkere kom koffie met Friese kruidkoek dan raden wij u aan te starten in Allingawier. In koffiehuis De Meermin of in Museumboerderij De Izeren Ko kan de ...
Meer informatie

Ballonclub

Hollandiastraat  65
8517 HD   Scharsterbrug

Wij verzorgen ballonvaarten voor gasten. Ballonvaren is onze hobby, wij doen niets liever. Hierdoor weet u zeker dat u de tocht van uw leven krijgt.
Meer informatie

Biologische Kaasmakerij 'De Nylander'

Lange Leane 10
8711 HK   Workum

De Nylander bestaat sinds 1990. In 1997 zijn Matti en Henk Hogendoorn, kaasmakers van huis uit, gestart met het maken van kaas. In 2002 is de boerderij omgeschakeld naar biologisch. De familie Bokma heeft in 2009 het stokje overgenomen. Zij runden al een ...
Meer informatie

De Oldehove

Oldehoofsterkerkhof  3
8911 DM   Leeuwarden

Oldehove was een Fries terpdorp, dat samen met Nijehove en Hoek in 1435 Leeuwarden werd. In datzelfde jaar kreeg Leeuwarden
Meer informatie

De Schierstins

Hoofdstraat 1
9269 SW   Veenwouden

In het dorp Feanwâlden staat een middeleeuws torenkasteel, zoals die nergens anders meer te vinden is in Noord-Nederland: de Schierstins. Een stins is een torenkasteel van dikke bakstenen waar voorname families een toevlucht zochten in tijden van ...
Meer informatie

Drents Museum

Brink  1
9401 HS   Assen

Bij de afdeling Archeologie kunt u de invloed van de mens op het landschap zien. De mens heeft het landschap gebruikt, maar ook gemaakt. In het landschap zitten daardoor allerlei verhalen verborgen, over geologie, archeologie, natuur, dagelijks leven en ...
Meer informatie

Eerste Friese Schaatsmuseum

Kleine Weide 1-3
8713 KZ Hindeloopen   Hindeloopen

In april 1983 opende elfstedenwinnaar Jeen van den Berg. het museum dat gerund wordt door familie Bootsma. Het museum is te vinden in het pittoreske stadje Hindloopen. Het museum is te vinden in Hindeloopen, een van de Friese Elfsteden. Een pittoresk ...
Meer informatie

Fries Landbouwmuseum

Koaidyk  8b
9264 TP Earnewâld   Earnewâld

Een waardevolle en uitgebreide collectie met o.a: Landbouwgereedschappen en gebruiksvoorwerpen waarvan het merendeel is gebruikt in de periode 1850 - 1950 Zuivelproductie op de boerderij, periode totplm. 1900 Fries Rundvee ...
Meer informatie

Fries Museum

Wilhelminaplein  92
8911 BS   Leeuwarden

De collectie van het Fries Museum vertelt de verhalen van Friesland en zijn bewoners . De objecten lopen uiteen van archeologische vondsten tot moderne kunst. Van het zwaard van Grutte Pier en de bustehouder van Mata Hari tot de schilderijen van Alma ...
Meer informatie

Fries Scheepvaartmuseum

Kleinzand  16
8601 BH   Sneek

Fries Scheepvaartmuseum Welkom bij het Fries Scheepvaartmuseum Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw ...
Meer informatie

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Boterhoek 1
8911 DH   Leeuwarden

Tresoar is een Fries cultureel centrum met een bibliotheek, een archief en een museum. En daardoor een ideaal studie-en documentatiecentrum voor iedereen die wat wil weten over de geschiedenis en de cultuur van Fryslân. Bij Tresoar heeft ...
Meer informatie

Galerie Offingawier

Fiifgeawei  25
8626 GB   Offingawier

Galerie Offingawier bevindt zich in het gelijknamige dorp vlakbij het Sneekermeer en is gevestigd in een fraai historisch pand, in 2008 verbouwd en uitgebreid tot een ruime, lichte galerie met meerdere, intieme expositieruimtes. De afgelopen 25 jaar ...
Meer informatie

Galerie Peter Bax

Singel 82
8601 AM   Sneek

Galerie & Kunsthandel De website biedt een overzicht van onze (uitleen)collectie, waarin werk is opgenomen van meer dan 375 kunstenaars. Hiermee zijn wij één van de meest ruim gesorteerde galerieën annex kunstuitlenen van Noord-Nederland. Ook ...
Meer informatie

Het Bakkerswinkeltje

Hellingstrjitte 3
8722 HH   Molkwerum

Molkwerum het vroeger Friese Doolhof laat rijke historie zien http://www.hetbakkerswinkeltje.nl/content/ logo - Een authentiek bakkerswinkeltje uit 1916 - Een eind 18e eeuwse woonkamer met bedstee - Een beschilderde deur uit 1722 - Een ...
Meer informatie

Het Nationaal Modelspoor Museum

Station Sneek Centraal 1
8601 GM Sneek   Sneek

Lieuwe Ferwerda (Rotterdam 1925) is werkzaam geweest als ondernemer en bevrachter in de binnenvaart. Al vroeg ontwikkelde Lieuwe een bijzondere belangstelling voor het spoor en verzamelde een uitgebreide collectie modeltreinen van Märklin. De volgende ...
Meer informatie

Historisch Centrum Leeuwarden

Groeneweg  1
8911 EH   Leeuwarden

Het HCL is vrij toegankelijk voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. U kunt er exposities bekijken, zomaar wat sneupen in de leeszaal, of zelf een bepaald onderzoek doen. Ook kunt u activiteiten bijwonen die het ...
Meer informatie

Houtzaagmolen de Rat

Sneekerpad 16
8651 NE   Ijlst

Aan de boorden van de Geeuw, de eeuwenoude vaarverbinding tussen IJlst en Sneek staat de unieke houtzaagmolen "de Rat" die nog volop in productie is. Stammen die liggen te wateren, het geluid van de draaiende wieken, het gestamp van de op en neergaande ...
Meer informatie

Ijstijdenmuseum

Schoolstraat  29
9285 NE   Buitennpost

Het IJstijdenmuseum is een mooi en uniek museum wat een bijzondere kijk geeft op de vroegst denkbare geschiedenis geschiedenis van Nederland. Stenen kijken saai?? echt
Meer informatie

ir. D.F. Woudagemaal

Gemaalweg  1a
8531 PS   Lemmer

Het grootste stoomgemaal ter wereld maakt indruk. In de enorme machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld vier machtige vliegwielen, die nog steeds operationeel zijn. De stoommachines en vliegwielen drijven acht ronde centrifugaalpompen ...
Meer informatie

It Bakkerswinkeltsje

Hellingstrjitte  3
8722 HH   Molkwerum

It Bakkerswinkeltsje in Molkwerum, Klein regionaal museum met objecten uit de
Meer informatie

It Gysbert Japicxhûs

Wipstrjitte  6
8701 HZ   Bolsward

Er is een museumwaaier ontwikkeld, speciaal voor de kinderen. De ouders/begeleiders ontvangen de museumwaaier en voor de kinderen is er een doeblad. Door het begeleiden en uitvoeren van de 10 opdrachten zullen de kinderen (en hun begeleiders) op een ...
Meer informatie

Jopie Huisman Museum

Noard 6
8711 AH   Workum

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie Huisman. De Stichting Jopie Huisman Museum werd in 1986 opgericht, met als doel het exposeren van het werk en het uitdragen van de filosofie van ...
Meer informatie

Kazematten Museum

Afsluitdijk 5
8752 TP   Kornwerderzand

U kunt bij het bezoek gebruik maken van audiotour. Op 20 stopplaatsen wordt het verhaal verteld. Er is keuze uit drie talen. Voor maar € 2,00 zeer aan te bevelen. In onze nieuwe filmzaal vertonen wij de indrukwekkende film ''veteranen ...
Meer informatie

Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat  11
8911 DZ   Leeuwarden

De mooiste keramiek vindt u verzameld in het Princessehof. Van prachtig art nouveau en verfijnde Chinees porselein tot beeldende kunst van bijvoorbeeld Picasso. Naast de prachtige presentaties van de museumcollectie organiseert het museum spraakmakende ...
Meer informatie

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Eise Eisingastraat  3 8801 KE Franeker
8801 KE   Franeker

Op 8 mei 1774 vond een bijzondere samenstand van planeten plaats. In de vroege ochtend stonden Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en de maan dicht bij elkaar aan de hemel. Er werd beweerd dat deze hemellichamen op elkaar zouden botsen, waardoor de aarde uit ...
Meer informatie

Kunst in Workum

kunsthuis Kort startpunt 1
0000 OO   Workum

Kunstroute mei 2013 Na een korte winter staan we te trappelen om alle ideeën weer vorm te geven en er een prachtig kunst en cultuurjaar in Workum van te maken. Natuurlijk organiseren we ook dit jaar, voor de derde keer alweer, de kunstroute. Op 4-5 mei ...
Meer informatie

Mineralogisch museum Grou

Leechlân  22
9001 ZH   Grou

Verscholen tussen de bomen, omgeven door weilanden, bevindt zich halverwege de weg tussen Grou en Warten het Mineralogisch Museum. De grote schuur van een oude boerderij is omgebouwd tot museum. In de voormalige stal is een doolhof van gangetjes ...
Meer informatie

molen t Lam

Molestrjitte  4
8551 NZ Woudsend   Woudsend

Mole ‘t Lam is de oudste korenmolen van Friesland en staat in Woudsend, waar de molenaar en zijn vrouw koren en graan ambachtelijk malen tot meelproducten en diverse
Meer informatie

Museum Belvédère

Oranje Nassaulaan  12
8448 MT   Heerenveen-Oranjewoud

Het museum toont twintigste eeuwse en eigentijdse beeldende kunst uit Friesland in directe relatie tot beeldende kunst uit Nederland en Vlaanderen. Het accent ligt op schilderkunst die relaties aangaan met de omliggende landschappelijke sfeer. Tot de ...
Meer informatie

Museum Hindeloopen

Dijkweg  1-3
8713 KD   Hindeloopen

Drie eeuwen geleden groeide Hindeloopen uit tot een belangrijke handelsstad. De stad had een grote vloot van ruim 100 schepen die de wereldzeeën bevoeren. Nog steeds is Hindeloopen een aantrekkelijke stad om te bezoeken. Vele oude karakteristieke ...
Meer informatie

Museum It Tsiispakhús Wommels

't Ald Hiem  2
8731 AN   Wommels

It Tsiispakhús te Wommels is een museum gevestigd in een voormalig kaaspakhuis uit 1905 en een Rijksmonument. Het museum bestaat uit 2 verdiepingen: op de begane grond zijn er 3 of 6- maandelijkse exposities op het gebied van beeldende kunst, ...
Meer informatie

Museum Joure

Geelgietersstraat  1
8501 CA   Joure

Museum Joure is een bedrijvig museum. Werkplaatsen met producten van klokkenmaker, kopergieter, koper- slager, goud- en zilversmid en drukker zijn onderdeel van het industrieel / ambachtelijk complex uit eind 19e eeuw waar eens koffiebrander Douwe ...
Meer informatie

Museum kerkelijke kunst

Noard 173
8711 AE   Workum

Het stadje Workum ligt in de Zuidwesthoek van Friesland en is één van de oudste stadjes van deze provincie. Workum heeft voor iedereen genoeg te bieden: van Jopie Huisman tot gezellige terrasjes en van gildebaren tot natuurwaarden. U kunt genieten van ...
Meer informatie

Museum Martena

Voorstraat 35
8801 LA   Franeker

Pronkkeuken De pronkkeuken geeft toegang tot het historische gedeelte van het museum. Hier stapt u van de 21ste in de 17de eeuw. De haard is versierd met een uniek 17de eeuws Makkumer tegeltableau. In de vaste kast staat het gebruiksporselein en de ...
Meer informatie

Museum Nooitgedagt

Sudergoweg 1a
8651 NE   IJlst

Het museum Nooitgedagt is gevestigd aan de Sudergoweg 1a te IJlst. Jan Jarigs Nooitgedagt begint in 1865 in het elfstedenstadje IJlst met het produceren van schaatshouten en schaven. In de loop der jaren is deze activiteit steeds meer uitgebreid en is ...
Meer informatie

Museum Warkums Erfskip

Merk 4
8711 CL   Workum

Museum "Warkums Erfskip" toont u de historie van de stad Workum e.o. Het wordt beheerd door de Oudheidkundige Vereniging "Warkums Erfskip", opgericht op 27 december 1951. Het doel van deze vereniging is het in stand houden van een verzameling van ...
Meer informatie

Museum Werf Willem Barentsz

Nieuwe Willemshaven onb.
8862 RZ   Harlingen

Het verhaal van Willem Barentsz is één van de meest heroische uit de Nederlandse maritieme geschiedenis, doorspekt van vindingrijkheid, grenzeloze moed en bijna bovenmenselijk doorzettingsvermogen. Barentsz stak in 1596 van wal in de hoop een ...

Meer informatie

Museum Willem van Haren

Minckelersstraat 11
8440 AD   Heerenveen

Het is inmiddels 15 jaar geleden dat Museum Willem van Haren een grootschalige verbouwing heeft ondergaan. Tijd voor een facelift! Heel 2014 werkt een team van specialisten aan nieuwe verhalen en presentaties. Dicht gaan, daar doen wij niet aan. Wij ...
Meer informatie

Natuur Museum Fryslan

Schoenmakersperk  2
9811 EM   Leeuwarden

Een museum voor kinderen, ouders en grootouders, natuurliefhebbers en iedereen die wel eens een potvis van nabij wil zien, een rondje boven Fryslân wil vliegen of over de bodem van een sloot wil lopen. Zelf doen en beleven staat centraal in het museum ...
Meer informatie

Oudheidkamer Bolsward

Jongemastraat  2
8701 JD   Bolsward

Wij nodigen u graag uit om via deze site kennis te nemen van de vele facetten waar de Stichting zich voor inzet en bevelen u zeker het bekijken van het beeldmateriaal onder Archieven aan. Het beeldmateriaal is samengesteld door de Werkgroep Archieven ...
Meer informatie

Palinghandel vanuit Heeg en omgeving

It eilân  6a
8621 CR   Heeg

De palingaak Korneliske Ykes II heeft haar vaste ligplaats in het centrum van Heeg en is beschikbaar voor zeiltochten met groepen van maximaal 12 personen. Wij maken graag samen met u een arrangement voor een dagje uit met uw zakelijke relaties of voor ...
Meer informatie

Puzzel museum Joure

De Brekken 6-13
8502 TN   Joure

Het Puzzelmuseum in Joure staat boordevol logische puzzels, breinbrekers en raadsels. Er is ook volop gelegenheid om zelf te puzzelen. Tijdens uw bezoek aan het puzzelmuseum wordt u op een leuke en enthousiaste manier verrast door magisch entertainment. ...
Meer informatie

Skûtsjemuseum Earnewâld

De stripe  12
9264 TW   Earnewâld

Op bedrijventerrein ‘De Stripe’ in Earnewâld staat een bijzonder gebouw. Hier is het skûtsjemuseum 'De Stripe' gevestigd. Het ontwerp is ontleend aan het ‘skûthûs’, dat vroeger het hart vormde van een Friese scheepswerf. Centraal in dit ...
Meer informatie

Sybrandy's Speelpark

Jan Schotanuswei  71
8567HH   Oudemirdum

Sybrandy's speelpark is gelegen in Zuidwest Friesland temidden van de prachtige bossen van Gaasterland, naast het IJselmeer. Het park, ontstaan uit een vogelpark, is uitgegroeid tot hét attractiepark van
Meer informatie

Titus Brandsma Museum

Grote Dijlakker  11
8701 KV   Bolsward

Het Titus Brandsma Museum is gelegen in het hart van de oude Hanzestad Bolsward. Door hiernaast (links) in het rolmenu op één van de knoppen te klikken krijgt u alle informatie over o.a. onze openingstijden en diverse routes. Aan de hand van ...
Meer informatie

Warkums Erfskip

Merk  4
8711 CL   Workum

Warkums Erfskip heeft een museumcollectie en biedt plaats aan
Meer informatie

Weduwe Joustra

Kleinzand  32
8601 BH   Sneek

Op bezoek bij de Weduwe Joustra… Kom een keer kijken, in één van de oudste panden (anno 1484) van Sneek, waar al bijna 150 jaar Weduwe Joustra Beerenburg wordt gemaakt. Geniet niet alleen van de sfeer, maar uiteraard ook van de Beerenburg, die écht ...
Meer informatie

do, 01 januari 1970

do, 01 januari 1970

Lees Meer