Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Boterhoek 1
8911 DH   Leeuwarden

Tresoar is een Fries cultureel centrum met een bibliotheek, een archief en een museum. En daardoor een ideaal studie-en documentatiecentrum voor iedereen die wat wil weten over de geschiedenis en de cultuur van Fryslân. Bij Tresoar heeft unieke boeken, originele documenten, oude kaarten, ansichtkaarten, foto’s en ander interessant materiaal. Een grote en indrukwekkende collectie. Tresoar wordt ook wel ‘de schatkamer’ van Fryslân genoemd. De naam ‘Tresoar’ verwijst ook naar die functie. Bibliotheek – Tresoar heeft heel veel boeken. De basis van de bibliotheek wordt gevormd door de boeken van de vroegere Universiteit van Franeker. Het oudste boek is van 836 en is afkomstig uit het klooster Fulda. De collectie wordt voortdurend aangevuld met nieuwe boeken. Binnen Tresoar zijn er nog twee kleinere bibliotheken: de Buma-bibliotheek (over de klassieke oudheid) en de Fuks- bibliotheek (met Hebreeuwse, Jiddische en Joodse boeken). De bibliotheekcatalogus biedt niet alleen een overzicht van alle publicaties die Tresoar heeft maar geeft ook toegang tot de catalogi van alle grote bibliotheken in de wereld. Archief – Tresoar is rijksarchiefbewaarplaats voor Fryslân. De complete burgerlijke stand (geboorte-, trouw- en overlijdensakten) is bij Tresoar te vinden. Ook alle archieven van alle Friese rechterlijke instellingen die sinds 1499 actief zijn, zitten in de collectie van Tresoar. Ruim 160.000 kaarten, prenten, tekeningen, foto’s en ander beeldmateriaal en bijna 12 kilometer aan documenten worden in de archieven van Tresoar bewaard. Steeds meer van het materiaal is digitaal, via www.tresoar.nl te bekijken. Mensen die hun stamboom willen maken, kunnen bij Tresoar terecht. Het terugvinden van Friese roots of de Friese identiteit is een goede insteek om bij Tresoar op onderzoek uit te gaan. Deskundige medewerkers geven graag uitleg. Museum – In de Gysbert Japicx-zaal van Tresoar is vaste tentoonstelling met portretten van de winnaars van de belangrijkste Friese literatuurprijs, de Gysbert Japicx-prijs, te bekijken. Er is ook informatie over de schrijvers/dichters en de Friese literatuur aanwezig. Tresoar heeft regelmatig wisselende tentoonstellingen over diverse onderwerpen. De collectie van Tresoar is daarbij het uitgangspunt. Friese literatuur – Eén van de belangrijkste collecties van Tresoar is de Friese literatuur. Alle boeken en documenten van en over Fryslân worden bij Tresoar bewaard. Er zijn regelmatig activiteiten bij Tresoar die in het teken van de Friese taal- en letterkunde staan. Meer informatie – Meer informatie over Tresoar, activiteiten, rondleidingen, openingstijden, contact, faciliteiten voor studenten enz. is te vinden op www.tresoar.nl Tresoar, Boterhoek 1, 8901 AC Leeuwarden Tel.: 058-7890789 Email: info@tresoar.nl
Openingstijden
De openingstijden van Tresoar zijn: Maandag 13 - 17 uur Dinsdag 9 - 21 uur Woensdag 9 - 17 uur Donderdag 9 - 17 uur Vrijdag 9 - 17 uur Zaterdag 9 - 13 uur Tussen 12.30 en 13.00 uur worden geen stukken en/of boeken opgehaald. Archiefstukken die men wenst in te zien op zaterdag dienen vrijdag vóór 13.00 uur gereserveerd te worden. Voor de Buma Biblioteek en de Fuks-collectie gelden andere openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 14.00-17.00 uur of op afspraak. In 2014 is Tresoar gesloten op 21 en 26 april, 5 en 29 mei, 9 juni, 25, 26 en 27 december (en 1 januari 2015). In de zomermaanden juli en augustus is Tresoar gesloten op dinsdagavond en zaterdagochtend. Op 5, 24 en 31 december is de studiezaal vanaf 15.00 uur gesloten. Voor het aanvragen van boeken en archiefstukken die niet in de open opstelling staan is een gebruikerspas vereist die wordt uitgegeven na legitimatie. Informatie over de tarieven en de leenvoorwaarden vindt u hier.

do, 01 januari 1970

do, 01 januari 1970

Lees Meer